​Tlf: 276 276 15

Michael@juellarsen.dk

 • vejbump VirumVedligeholdelse eller nyanlæg af fortove, veje, stier, gårdspladser og boldbaner.
 • Små og store reparationer af asfaltbelægninger.
 • Erablering af stillevejsforanstaltninger, vejmarkering.
 • Store belægningsopgaver udføres til konkurrencedygtige priser.

asfalt priser

Gyldig fra 1. jan 2024

Vejledende priseksempler inkl. alt på opgaven som vi udfører:

 
Nyt asfalt på din indkørsel med eksisterende asfalt, ved 20 m2 kun kr. 9.900.- alt inkl. +moms
Nyt asfalt på din indkørsel med eksisterende asfalt, ved 40 m2 kun kr.14.900.- alt inkl. +moms
Retablering af render med asfalt i 5 cm tykkelse, ved 10 m2 kun kr. 9.700.- alt inkl. +moms
Retablering af render med asfalt i 5 cm tykkelse, ved 20 m2 kun kr. 15.900.- alt inkl. +moms
Lapning af huller med asfalt i ca. 3 cm tykkelse, ved 10 m2 kun kr. 6.900.- alt inkl. +moms
Lapning af huller med asfalt i ca. 3 cm tykkelse, ved 20 m2 kun kr. 12.600.- alt inkl. +moms
Ny opkørelserampe ved din kantsten, ca. 5 m lang kun kr. 3.900.- alt inkl. +moms
Udskiftning af rendestensrist til nye flydende rendestensrist kun kr. 5.900- alt inkl. +moms
Frihugning og regulering af eksisterende rendestensrist kun kr. 3.650.- alt inkl. +moms
revneforsegling + opstart. kun kr. 89.- pr. LM        +moms

Vejbump

Retablering af gamle Vejbump så de lever op til nye regler.

Den Nye Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger

I medfør af § 95, stk. 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1276 af 24. oktober 2007, § 6, stk. 1, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, og § 24, stk. 3, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, samt efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 2, i lov om offentlige veje og § 10, stk. 1, i lov om private fællesveje

Tilbuddet
Prisen for fornyelse af Vejbump, der lever op til de nye Regler er:

1-3 stk. Vejbump er prisen fra: 21.900- kr. pr.stk. "Max bredde på 5 Meter" tillæg på 2000.- kr. pr. meter
4-10 stk. Vejbump er prisen fra: 19.500.- kr. pr.stk. "Max Bredde på 5 Meter" lillæg på 2000.-kr. pr. meter.

Prisen er inkl.

Opbygning af ny bund.
Pålægning af Asfalt i den godkendte højde.
Påsætning af hvide markeringer.
Som vist på billedet.
Prisen er + moms

vejbump teglksvej

Vejmarkering

Vejmarkingspriser

Opstartsomkostninger
entrepriser under kr. 15.000,00 kr. tillægges følgende anstillingsomkostninger:

Pr. håndhold .................................................... kr. 8.900,00

priser:

 Hvid markering: linjer og flader m2 650,00 
 blåt cykelfelt m2  680,00
 10 cm linie, prefabrikeret uanset farve lbm. 362,00
enkeltpil 260 cm stk.  760,00
dobbeltpil 260 cm stk. 830,00
enkeltpil 500 cm stk. 895,00
dobbeltpil 500 cm stk. 1330,00
vognbaneskift 300 cm stk. 945,00
vognbaneskift 600 cm stk. 2.350,00
Hajtænder stk. 392,00
Cykelsymbol 60 cm stk. 990,00
Cykelsymbol 100 cm stk. 1115,00
Cykelsymbol 200 cm stk. 1425,00
invalidesymbol og øvrige piktogrammer 100 cm stk. 1015,00
skaktern 30×30 cm stk. 415,00
skaktern 40×40 cm stk. 530,00
skaktern 50×50 cm stk. 555,00
varslingstrekant, v11, 200 cm stk. 1.480,00
varslingstrekant, v11, 400 cm stk. 1.604,00
varslingstrekant, v11, 600 cm stk. 1.940,00
runde trafikskilte ø75 stk. 1.850,00
runde trafikskilte ø100 stk. 1.675,00 rumlestriber 10 cm uanset farve, 5mm lbm.  315,00
P-båse lbm. 260,00
P-båse stk 840,00
bogstaver & tal 30 cm stk. 495,00
bogstaver & tal 50 cm stk.  625,00
bogstaver & tal 100 cm stk. 730,00
bogstaver & tal 160 cm stk. 590,00
bogstaver & tal 240 cm stk.  1050,00
bogstaver & tal 400 cm stk. 1375,00

Vi udfører bl.a.

 • Entreprenørarbejde

 • Fliser

 • Grus

 • Sten

 • Brolægning

 • Ejendomsservice

 • Asfalt

 • Revneforsegling

Og

 • Vejmarkering

 • Lastvogne

 • Muldjord

 • Rullegræs og Græsslåning mm.

 • Nivellement

 • Opmåling rådgivning

 • Sand transport

 • snerydning

Kontakt os