​Tlf: 276 276 15

Michael@juellarsen.dk

Vej Projekt

1: Få ideen

Det kan være fartdæmpning, bedre parkeringsforhold for cykler og biler, forskønnelse med træer, nye opholdsarealer, legeområde eller andet. Er der tale om et projekt, som ændrer på vejens forhold, kræver det altid en tilladelse fra Københavns Kommune. Er I i tvivl om, I behøver en tilladelse til jeres konkrete projekt, kan du ringe til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 33 66 35 00 .

2: Tjek retningslinjerne

I det indledende arbejde med forslaget kan det være en hjælp at sætte sig ind i, hvilke retningslinjer, vi anbefaler at følge, når man ændrer på en vej. Du finder disse retningslinjer i Vejdirektoratets vejregler og i "Designmanual for Byrum og Parker" i Københavns Kommune. Du kan downloade Designmanual for Byrum og Parker her

Vejreglerne er en samling tekniske specifikationer, som primært henvender sig til fagfolk.

3: Søg om tilladelse til projektet

Når detaljerne er på plads, indsender I en ansøgning til Københavns Kommune. Ved mindre projekter er det nok at vedlægge en simpel tegning, der viser, hvad I søger tilladelse til at lave. Ved større projekter er det nødvendigt at få udarbejdet detaljerede tekniske tegninger, typisk af fagfolk som ingeniører eller arkitekter, så her anbefaler vi at I hyrer en privat rådgiver til at udarbejde ansøgningsmaterialet.

4: Din ansøgning behandles

Når vi har fået din ansøgning, hører du fra os inden 21 dage. Vi kan ikke garantere, at du får et endeligt svar inden for dette tidsrum, men mangler vi yderligere dokumentation eller hvis vi har spørgsmål til ansøgningen, bliver du kontaktet inden for de 21 dage.

5: Få svar på ansøgning

Du får skriftligt svar på din ansøgning - enten i form af en tilladelse eller et afslag. Hvis du får afslag, har du mulighed for at klage over beslutningen som beskrevet i den vedlagte klagevejledning. Hvis du får tilladelse til at gennemføre projektet, vil de nærmere betingelser tydeligt fremgå.

6: Søg om gravetilladelse

Når du har fået tilladelse til det samlede projekt - men inden entreprenøren går i gang - skal du eller din rådgiver/entreprenør søge om lov til selve gravearbejdet. Vi kan give gravetilladelsen i løbet af få dage. Ansøgningsskemaet til gravetilladelse kan du finde elektronisk.

7: Færdigmeld når gravearbejdet er afsluttet

Når håndværkerne er færdige med gravearbejdet, skal du orientere kommunen om det. Det gør du ved at indsende den færdigmeldingsblanket, som er vedlagt gravetilladelsen.

8: Fortæl os, når det nye står klar

Til sidst meddeler du dem i kommunen, der har givet tilladelsen, at arbejdet er færdigt og tilsender dokumentation for det udførte arbejde til kommunen. Så ved vi, at hele arbejdet er bragt til ende og det nye udstyr mv. er på plads. Disse informationer bliver blandt andet lagt ind i kommunens digitale kortsystem, så man også fremover kan se vejforløb, fortovsbredder, vejbump, parkeringsarealer osv. Du kan finde en vejledning i udarbejdelse af "Som udført dokumentation" her.

9: Klar til indvielse!

Nu er projektet afsluttet. Og skal begivenheden fejres, mangler I kun at sende invitationer ud til indvielsen og eventuelt orientere jeres lokale avis om projektet.

Vi udfører bl.a.

 • Entreprenørarbejde

 • Fliser

 • Grus

 • Sten

 • Brolægning

 • Ejendomsservice

 • Asfalt

 • Revneforsegling

Og

 • Vejmarkering

 • Lastvogne

 • Muldjord

 • Rullegræs og Græsslåning mm.

 • Nivellement

 • Opmåling rådgivning

 • Sand transport

 • snerydning

Kontakt os