​Tlf: 276 276 15

Michael@juellarsen.dk

Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter for asfaltbump.

I katalogets kapitel 1 til 3 redegøres kort for bump og for kravene til deres udformning. For nærmere beskrivelse henvises til Vejregler for Byernes trafikarealer, Hæfte 7 Fartdæmpere afsnit 4.8 Bump.

Kataloget blev udarbejdet i 2002, revideret i januar 2004 og efterfølgende i november 2007, maj 2008, marts 2009 samt juni 2010 (nærværende udgave).

I november 2007 blev trapezbump med modificerede ramper, pudebump, kombibump, præfabrikerede permanente bump, midlertidige bump og variable bump indføjet.

I maj 2008 blev kataloget tilrettet bekendtgørelsen om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger og endnu en type præfabrikeret permanent bump blev indføjet. I marts 2009 blev kataloget suppleret med 2 nye typer af præfabrikerede permanente bump. I juni 2010 blev kataloget udbygget med endnu et præfabrikeret permanent bump.

I november 2011 blev kataloget tilrettet AAB for asfaltbump, dateret den 1. februar 2011 i forhold til tolerancer for asfaltbump.

Kataloget er udarbejdet af Vejregelsekretariatet og Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer

Vi udfører bl.a.

 • Entreprenørarbejde

 • Fliser

 • Grus

 • Sten

 • Brolægning

 • Ejendomsservice

 • Asfalt

 • Revneforsegling

Og

 • Vejmarkering

 • Lastvogne

 • Muldjord

 • Rullegræs og Græsslåning mm.

 • Nivellement

 • Opmåling rådgivning

 • Sand transport

 • snerydning

Kontakt os